Medische disclaimer

Coaching gaat om het voorzien van tools en technieken om cliënten te ondersteunen in hun herstelproces, maar verstrekt geen medisch advies.

Houd er rekening mee dat Shenna Lavrijsen geen medisch professional is.

Coaching is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten. 

De aangeboden producten en/of diensten op deze website, kunnen niet gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose. De informatie is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de website of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie van Shenna Lavrijsen door bezoekers, is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.